Grand C.Bechstein V Victorian 1912

860,000,000

Đây là chiếc C.Bechstein sản xuất tại Đức với số lượng giới hạn.

Đặc biệt với độ bóng cực cao ở phần vỏ đàn cùng với thiết kế trục lên dây đặc biệt, chiếc đàn có âm sâu và phản ứng phím nhanh nhạy.