1969 Steinway Upright Model 100

180,000,000

Đây là chiếc Steinway Upright Model 100 sản xuất năm 1969 tại New York.

Tình trạng gần như mới, âm thanh và phần cơ rất tốt. Có kèm ghế theo bộ.

Serial #:412627 Height: 3’6″
Veneer:Walnut Style:Louis XV