1902 Steinway Upright Model I

220,000,000

Đây là chiếc đàn piano Steinway Upright Model I, chiếc đàn đẹp đẽ này được sản xuất tại Hamburg – Đức năm 1902.

Serial #:107750 Height: 4’6″
Veneer:African Mahogany Style:Victorian